Aktivity

[2021/11/29] Brífing na tému plošného zatvárania škôl na Slovensku (podklady) (celý záznam brífingu)

[2021/10/27] List štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR pre šport so žiadosťou o úpravu podmienok pre športovanie detí a mládeže (pdf)

[2021/08/31] Otvorená výzva: DAJME PREDNOSŤ ŠKOLÁM A AKTIVITÁM PRE DETI A MLÁDEŽ (pdf) (tlačová správa)

[15/04/2021] List Európskej komisii ohľadom výrazného rozdielu v prístupe k vzdelávaniu a školám v krajinách EÚ v čase pandémie (english version)

[2021/02/01] Otvorená výzva: Uprednostnime školy, prerušenie prezenčnej výučby a sociálna izolácia má vážne dopady na deti a mladých ľudí