O nás

Vzdelávanie musí patriť medzi kľúčové priority aj počas boja s pandémiou. Vzdelanie spolu s rozvojovými aktivitami detí je nenahraditeľné pre ich duševné a telesné zdravie ako aj budúci úspešný život. Preto po zatvorení škôl na Slovensku kvôli pandémií vznikla Iniciatíva Dajme deťom hlas.

Iniciatíva spustila 21.10.2020 po uzavretí stredných škôl petíciu Dajme deťom hlas, ktorá spojila rodičov, psychológov/-čky, učiteľov/-ky, študentov/-ky a ďalších signatárov a žiadala, aby pri epidemiologických opatreniach mala Vláda SR a odborníci na zreteli význam vzdelávania a nebolo porušované právo na vzdelávanie. Celé znenie výzvy aj so signatármi tu. Petíciu sme spustili najmä na základe skúseností z tzv. prvej vlny pandémie, kedy školy boli otvárané v poslednej fáze spolu s nočnými klubmi. O petícií sme informovali pani prezidentku, premiéra, ministrov, členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ako aj hlavného hygienika a členov konzília odborníkov (tlačová správa tu).

Následne prostredníctvom sociálnych sieti a médií upozorňujeme na dopady zatvorenia škôl a sociálnej izolácie na duševné zdravie detí, prinášame príbehy študentov, ale aj učiteľov a upozorňujeme, že epidemiologickú situáciu je možné manažovať či zlepšovať aj s otvorenými školami, čoho dôkazom sú krajiny vyspelej Európy. Viac v sekcií Naše články (ktoré vychádzali aj na blogu Dennik N) a v sekcií Napísali o nás.

V decembri 2020 sme sa s podnetom na preskúmanie porušovania práva na vzdelávanie obrátili na Kanceláriu verejnej ochrankyňe práv (celé znenie podnetu, právna analýza KVOP). Potvrdila naše presvedčenie, že zatvorenie škôl spôsobilo diskrimináciu a došlo k porušeniu práva na vzdelávanie a o svojich zisteniach informovala ministra školstva aj prezidentku.

Začiatkom februára 2021 sme sa spojili s vyše 30 rešpektovanými organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu či zastupujú rodičov, študentov a študentky, školy, zamestnávateľov a adresovali sme výzvu Dajme prednosť školám prezidentke a vláde. Žiadali sme vyňať školy z covid automatu a otvárať ich ako prvé v celej krajine. Prezidentka výzve vyjadrila plnú podporu.

Požiadali sme o právny názor aj ďalších právnikov a následne sme v marci spoločne s organizáciou VIA IURIS podali podnet na Generálnu prokuratúru SR. Tá sa však posúdeniu postupu ministerstva školstva vyhla. (Viac o výsledku tu aj tu).

Organizácie z výzvy Dajme prednosť školám sa pridali i k listu, ktorý sme adresovali Európskej komisii. Upozornili sme v ňom na významné rozdiely v úsilí a výsledkoch členských štátov pri ochrane práva na vzdelanie a žiadali sme zapojenie Európskej komisie s cieľom zabrániť vážnym nepriaznivým dopadom.

Školy nakoniec dostali žiadanú výnimku z covid automatu a otvorili sa plošne 17. mája. Dodnes však nepoznáme, ako sa deti počas pandémie učili, nie sú zosumarizované dopady na ich duševné a fyzické zdravie a plány pre tretiu vlnu pandémie nezaručujú školám prioritu. Budeme preto naďalej upozorňovať na dopady na deti a mladých a žiadať, aby sme tento prístup ku vzdelávaniu už neopakovali. Nemôžeme si už dovoliť zatvárať školy.