O nás

Vzdelávanie musí patriť medzi kľúčové priority aj počas boja s pandémiou. Vzdelanie spolu s rozvojovými aktivitami detí je nenahraditeľné pre ich duševné a telesné zdravie a budúci úspešný život. Preto po zatvorení škôl na Slovensku kvôli pandémií vznikla Výzva Dajme deťom hlas, ktorú môžete stále podpísať tu.

Výzva spája rodičov, psychológov/-čky, učiteľov/-ky, študentov/-ky a ďalších signatárov a žiada, aby pri epidemiologických opatreniach mala Vláda SR a odborníci na zreteli význam vzdelávania a nebolo porušované právo na vzdelávanie. Celé znenie výzvy aj so zoznamom signatárov najdete tu.

Výzva vznikla 21.10.2020 (po uzavretí stredných škôl) najmä na základe skúseností z tzv. prvej vlny pandémie, kedy školy boli otvárané v poslednej fáze spolu s nočnými klubmi. O jej vzniku sme informovali pani prezidentku, premiéra, ministrov, členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ako aj hlavného hygienika a členov konzília odborníkov. Tlačovú správu pre médiá najdete tu.

Následne prostredníctvom sociálnych sieti a médií upozorňujeme na dopady zatvorenia škôl a sociálnej izolácie na duševné zdravie detí, prinášame príbehy študentov, ale aj učiteľov a upozorňujeme, že epidemiologickú situáciu je možné manažovať či zlepšovať aj s otvorenými školami, čoho dôkazom sú krajiny vyspelej Európy. Viac v sekcií Naše články (ktoré vychádzali aj na blogu Dennik N) a v sekcií Napísali o nás.

V decembri 2020 sme sa s podnetom na preskúmanie porušovania práva na vzdelávanie obrátili na Kanceláriu verejnej ochrankyňe práv (celé znenie podnetu, právna analýza KVOP).