Kontakt

Mgr. Andrea Hajdúchová
Iniciatíva Dajme deťom hlas

tel.: 0908 700 857
email: ddh@ddh.sk