Iniciatíva Dajme deťom hlas a VIA IURIS pripravujú podnet na Generálnu prokuratúru. Covid automat sa musí zmeniť, školy musia mať prednosť.

Covid automat neberie do úvahy upozornenia ombudsmanky, preto pripravujeme podanie na GP.Ombudsmanka konštatovala, že dochádza k diskriminácii, porušovaniu princípu primeranosti a nevyhnutnosti v prípade opatrení týkajúcich sa prerušenia prezenčnej výučby v školách.Namiesto nápravy opakujeme zlyhania po jesennom celoplošnom testovaní – uvoľňujeme iné opatrenia, no deti ďalej držíme doma.Školy musia mať prednosť a ich otváranie nesmie prehlbovať diskrimináciu.Podmieňovať návrat k výučbe celoplošným testovaním žiakov a ich rodičov nie je riešenie. Naopak, môže prehĺbiť diskrimináciu detí a pre mnohé prístup k vzdelávaniu ešte zhoršiť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí na tlačovej konferencií 22.1.2021 oznámil, že po celoplošnom skríningu „by sa mal 8.2.2021 spustiť covid automat obrovskými uvoľneniami“ a avizoval otváranie obchodov, služieb, lyžiarskych stredísk,...