Ako fungujú ZUŠ v okresoch v bordovej farbe ?

Hovoríme so ZUŠ a nie vždy vedia, ako majú učiť skupinové vyučovanie, keď sa dostanú do bordovej farby (2. stupeň ohrozenia). Dokumenty sú zmätočné a oni to riešia rôzne. Volali sme s niektorými ZUŠ – riaditelia/ľky chcú učiť prezenčne a urobiť všetko preto, aby mohli. Hoc zmenšiť skupiny.

Hľadali sme preto odpoveď, ktorá vyhláška dnes zaväzuje ZUŠ obmedziť normálny režim v bordovej farbe. A odpoveď je: nie, ZUŠ V BORDOVEJ FARBE NEMUSIA ZATVÁRAŤ SVOJE BRÁNY PRED ŽIAKMI. NIČ IM NEPRIKAZUJE PRECHÁDZAŤ NA DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE SKUPÍN.

1. Žiadna vyhláška ÚVZ SR dnes ZUŠ nerieši a neobmedzuje. Spomínajú sa len vo vládnom a školskom covid automate. A pdf súbor o covid automate nie je vyhláška.

2. Ministerstvo školstva nám potvrdilo, že školský automat je LEN ODPORÚČANIE a ZUŠ-kám ODPORÚČA učiť prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením ALEBO dištančne skupinovo. Pýtali sme sa aj, čo znamená prezenčne s obmedzením a odpoveď znie: “zabezpečiť čo najmenšie premiešavanie žiakov rôznych základných škôl.“

3. Rozhodne školský covid automat neodporúča ZUŠ uplatňovať OTP režim – ten je v covid automate ODPORÚČANÝ len pre VŠ a internáty, ako rezort spresnil.

4. OTP režim naozaj nemá čo robiť v školách, v #dajmedetomhlas sme presvedčení, že sa vôbec nemá týkať detí, nielen v ZUŠ, ale ani pri iných organizovaných športových a umeleckých aktivitách. Ak to myslíme s duševným a fyzickým zdravím detí a mladých ľudí vážne, musia chodiť nielen do školy, ale aj do ZUŠ, aj na šport, do tanečnej, na dramatický a pod. Ak si to myslíte tiež, stále môžete podpísať našu výzvu https://cutt.ly/deti-maju-prednost.

Európske krajiny chápali už minulý školský rok, že nielen školy sú pre deti a mládež dôležité. Keď napr. v Írsku platil pre dospelých najprísnejší lockdown a zákaz vychádzať z domu nad 5 km – viete, na čo bola výnimka? Na aktivity detí – športové, umelecké či iné, ktoré sa mohli konať aj na opačnej strane krajiny!  A samozrejme, deti chodili do školy.

1. VYHLÁŠKA ÚVZ SR ŠKOLY VÔBEC NERIEŠI. ANI SKUPINOVÉ VYUČOVANIE V ZUŠ.

Hľadali sme odpoveď na to, prečo by mali ZUŠ v bordovej či čiernej farbe mali prejsť na dištančné vyučovanie. Píše sa to vo vládnom a školskom covid automate. Ministerstvo školstva nám potvrdilo, že školský automat je len odporúčanie. Rovnako vládny covid automat nie je právny dokument, ktorý môže zatvoriť školy.

Pýtali sme sa i Úradu verejného zdravotníctva, ktorá vyhláška rieši ZUŠ. Najskôr všeobecne odpovedal, že sa majú riadiť vyhláškou o prevádzkach 240. Tá však upravuje chod obchodov a prevádzok poskytujúcich služby, o školách sa nezmieňuje. Pýtali sme sa opäť, ktorý bod sa vzťahuje na ZUŠ. Ten o fitkách? Alebo možno o wellnesoch? O školách nie je vo vyhláške zmienka! ÚVZ SR nám potvrdil, že „špeciálne vyhlášky pre školy neexistujú,“ a odkázal nás späť na školský automat. O tom sme už hovorili, covid automat nie je právny predpis, je to metodika a má odporúčací charakter – v bordovej učiť dištančne skupinovo ALEBO prezenčne obmedzene a i v čiernej farbe okresu stále Prezenčne individuálne. V skutočnosti dnes ŽIADNY PRÁVNY PREDPIS NENARIAĎUJE ZUŠ UČIŤ DIŠTANČNE PRI SKUPINOVÝCH  FORMÁCH VYUČOVANIA.

2. AK BY SA AJ ZUŠ CHCELI RIADIŤ VYHLÁŠKAMI, SKUPINOVÉ VYUČOVANIE RUŠIŤ V BORDOVEJ NEMUSIA. LEN JE OTÁZKA, ČI MAJÚ ÍSŤ PODĽA FITIEK,  WELLNESSOV ALEBO  HROMADNÝCH PODUJATÍ?

ZUŠ nemajú dôvod riadiť sa vyhláškou ÚVZ SR č. 240 – tá neupravuje fungovanie škôl, ale fungovanie prevádzok – obchodov, reštaurácii, fitiek, wellnesov či plavárni. A dovoľuje prevádzkam v rôznej miere „prezenčný“ chod i v bordovej farbe. Ak by ZUŠ boli napr. fitká, stále môžu v bordovej podľa vyhlášky pustiť do sály aj 20 detí do 12 rokov (podľa plochy) – pretože deti do 12 rokov sa považujú za plne zaočkované. Ak by bola divadelná skúška rovno predstavením – tak by mohli deti do 12 rokov skúšať dokonca bez limitu a staršie deti v režime OTP do 50% kapacity miestnosti.

Ak by ZUŠ išli podľa vyhlášky UVZ SR 241 o hromadných podujatiach, stále nemusia riešiť zatváranie svojich brán. Ak by organizovali tanečný či divadelný nácvik alebo výučbu hudobnej teórie ako hromadné podujatie – stále by v režime základ (teda aj neočkovaní deti nad 12 rokov) v bordovej farbe učili skupinu 6 detí. Deti do 12 rokov ako „kompletne očkované“ by chodili do ZUŠ bez obmedzení. A to nielen v bordovej, ale aj v čiernej farbe!

Vládny a školský automat sú na tak deti prísnejšie  – v bordovej ZUŠ odporúčajú učiť skupinovo dištančne ALEBO prezenčne s obmedzením. V čiernej však už IBA prezenčne individuálne. Stále ale ide len o odporúčania. 

3. ODPORÚČANIA V COVID AUTOMATE DISKRIMINUJÚ DETI A MLADÝCH ĽUDÍ V POROVNATEĽNOM POSTAVENÍ.

7-ročná Zuzka z dnes bordového Bardejova sa v septembri prihlásila na tanečnú do športového klubu –  a športový automat ministerstva školstva jej ďalej dovoľuje hodiť na tanečnú. Jej najlepšia kamarátka, 7-ročná Hanka má smolu – zapísala sa na tanečnú do ZUŠ. Ak by sa jej ZUŠ-ka riadila ODPORÚČANÍM školského automatu toho istého ministerstva školstva prejsť na dištančnú výučbu, už by tancovala doma za počítačom. Ak nejaký počítač má. A ak má počítač učiteľ v ZUŠ. Čo je otázne, lebo dva školské roky dostali základné školy (nie ZUŠ) peniaze tak na slúchadla.

Nevieme, v čom by malo byť tancovanie v ZUŠ z epidemiologického hľadiska problematickejšie, než tancovanie v tanečnom klube (možno členovia epitímu vedia, no zápisnice z ich rokovaní nie sú dostupné – ak vôbec existujú). Ale veríme, že ministerstvo školstva nechce diskriminovať deti  a mladých. A z našich rozhovorov s riaditeľmi a učiteľmi ZUŠ vyplýva, že ani oni to nechcú. Naopak, ZUŠ by radi učili. Takmer celý minulý školský rok vzdelávali dištančne. Žiaci a žiačky individuálnych odborov sa vrátili v apríli, žiaci skupinových odborov sa mohli ešte do polovice mája stretávať v nákupných centrách či na terasách reštaurácii, než sa mohli vrátiť do tanečných sál či výtvarných dielní!

A boria sa s problémami – nemajú zariadenia na dištančné vyučovanie (ak majú, tak väčšinou vlastné), nemôžu učiť na základných školách a v škôlkach ako pred pandémiou, lebo tie sa často boja vpustiť do budovy tretie osoby. A minimálne o týchto žiakov v pandémií prichádzajú. Presnejšie dopady nepoznáme (napr. Česká školská inšpekcia sa na sklonku 2. vlny pozrela aj na to, koľko detí pre online vyučovanie predčasne ukončilo štúdium na základných umeleckých škôl a viac ako polovica ZUŠ hlásila „výrazné zvýšenie podielu žiakov, ktoré predčasne ukončili štúdium“, najmä skupinové odbory. U nás radšej dopady nemeriame). V septembri sa podľa rozhovorov s riaditeľmi deti vrátili a nechcú sa učiť online. Ešte že je to len odporúčanie a ZUŠ môžu ďalej učiť deti prezenčne.