Celý text výzvy (pdf)

Tlačová správa (pdf)

Voči deťom a mladým ľuďom už nesmieme zlyhať. Preto spolu s predstaviteľmi 21 organizácií a združení žiadame Vládu SR a odborníkov podieľajúcich sa na opatreniach o nasledovné:

  1. ZÁVÄZOK NEZATVÁRAŤ ŠKOLY MUSÍ BYŤ ZÁVÄZKOM VŠETKÝCH ČLENOV VLÁDY
  2. MINIMALIZOVAŤ KARANTÉNU A ČAS, KEDY SÚ DETI MIMO ŠKÔL
  3. NEDISKRIMINOVAŤ DETI A MLÁDEŽ V PRÍSTUPE K VZDELÁVANIU A ROZVOJOVÝM AKTIVITÁM
  4. POSKYTNÚŤ FINANCIE A PODPORU NA ZABEZPEČENIE POTRIEB ŠKÔL POČAS PANDÉMIE
  5. NEOBMEDZOVAŤ SKLADBU PREDMETOV, MIMOŠKOLSKÚ ČINNOSŤ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
  6. PRIPRAVIŤ PLÁN KOMPENZÁCIÍ DOPADOV OPATRENÍ NA DETI A MLÁDEŽĎalšie články >>