Voči deťom a mladým ľuďom už nesmieme zlyhať. Preto spolu s predstaviteľmi 21 organizácií a združení žiadame vládu SR a odborníkov podieľajúcich sa na opatreniach o nasledovné:

  1. Záväzok nezatvárať školy musí byť záväzkom všetkých členov vlády.
  2. Minimalizovať karanténu a čas kedy sú deti mimo škôl.
  3. Nediskriminovať deti a mládež v prístupe k vzdelávaniu a rozvojovým aktivitám.
  4. Poskytnúť financie a podporu na zabezpečenie potrieb škôl počas pandémie
  5. Neobmedzovať skladbu predmetov, mimoškolskú činnosť a rozvojové aktivity.
  6. Pripraviť plán kompenzácií dopadov opatrení na deti a mládež.

Celý text výzvy (pdf)


Ďalšie články >>