23 organizácií zastupujúcich rodičov, študentov, psychológov, učiteľov i zamestnávateľov a Iniciatíva Dajme deťom hlas zasielajú list Európskej komisii ohľadom dlhodobého zatvorenia škôl na Slovensku počas pandémie COVID-19.

Organizácie upozorňujú Európsku komisiu, že existujú príliš veľké rozdiely v prístupe členských krajín EÚ/EHS k vzdelávaniu a zatváraniu škôl, ktoré môžu mať vážne dopady na budúcnosť mladej generácie a rovnosť príležitostí. Tieto rozdiely v úsilí a výsledkoch členských štátov pri ochrane práva na vzdelanie a pri vyrovnávaní dopadov pandémie na mladú generáciu si podľa ich názoru vyžadujú zapojenie Európskej komisie a jej podporu krajinám s nízkymi ambíciami v oblasti vzdelávania.

Celé znenie listu (Full Text of the Letter – English version)
Tlačová správa (Press Release – English version)

For English version click here.


Ďalšie články >>